Sprytny sposób na płatne parkowanie. Kierowcy oszukali system!

Polscy kierowcy znaleźli remedium na rozrastające się strefy płatnego parkowania. Coraz więcej zmotoryzowanych – świadomie – pozostawia swoje pojazdy w miejscach objętych zakazem. W ten sposób unikają kar za brak opłaty za parkowanie!