Volkswagen planuje ogromne inwestycje

Po tygodniach niepewności, wynikłej z konfliktu z radą zakładową i wbrew spekulacjom części zachodnich mediów Herbert Diess pozostanie dyrektorem generalnym Volkswagen Group. Niezależnie od tego, w koncernie nastąpią duże zmiany personalne.